ÚVOD SLUŽBY KONTAKT

Kontaktné údaje

Realitná kancelária EXPRES

Ing. Miroslav Karásek
Námestie baníkov 1/2

972 51 Handlová

tel.: +421 903 264 319
tel.: +421 915 726 388

ing.karasek@reality-handlova.sk

OTVÁRACIE HODINY
 Pondelok 0900 - 1600
 Utorok 0900 - 1600
 Streda 0900 - 1600
 Štvrtok 0900 - 1600
 Piatok 0900 - 1600
Ponúkame tieto služby:
 1. Sprostredkovanie predaja, kúpy, darovania, zámeny, prenájmu nehnuteľností
 2. Vypracovanie kúpnej, zámennej, darovancej, nájomnej zmluvy
 3. Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností
 4. Odňatie pôdy z poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu
 5. Vecné bremená
 6. Zápisy stavieb do katastra nehnuteľností (aj rozostavané)
 7. Poradenská služba
 8. Zabezpečíme
  - geometrické plány - zápis do katastra
  - znalecké posudky
Copyright © 2006 Realitná kancelária EXPRES - Ing. Miroslav Karásek. All rights reserved.
Created by SeeNEC, Slovakia